Fotógaléria

Az intézmény bemutatása

Óvodánk Debrecen egyik legnagyobb lakótelepén az Újkertben helyezkedik el. (Jerikó u. 17.) Intézményünk a Vénkertben található Sinay Miklós Utcai Óvoda tagintézménye, nevünk pedig Sinay Miklós Utcai Óvoda Jerikó Utcai Tagintézménye. A tagintézményben jelenleg négy csoportban folyik a nevelés. Óvodásaink nem csak a körzetünkből, hanem a város minden részéről érkeznek hozzánk. 

Az óvoda a kertváros és a lakótelep határán, zöld övezetben helyezkedik el, csendes, kis gépjárműforgalmú területen. Közelünkben található egy nagy és több kisebb játszótér, melyeknek időszakos látogatásával tesszük változatossá mindennapjainkat. Óvodánk udvara tágas, fákkal, bokrokkal, virágos kiskertekkel színesített. Az udvari játszóeszközök többsége fából készült. Közösségünk egyik fő törekvése az eszközök bővítése, pótlása, hogy maximálisan ki tudjuk elégíteni a gyermekek mozgásigényét. Az épület négy pavilonból áll. Minden pavilonban két csoportszoba található. A pavilonok a zöld udvar felé nyíló bejárattal rendelkeznek. Minden csoportszoba külön mosdóval, öltözővel van felszerelve. A helyiségek közül kettő tornaszobaként funkcionál, az egyik a nagy mozgásos tevékenységek végzésére csúszásmentes padlóburkolattal ellátva. Egy külön helyiséget a tehetséggondozás céljából végzett báb- és kreatív foglalkozások megvalósítására használjuk. A csoportszobák tágasak, világosak, berendezésük, díszítésük hűen tükrözik a csoportban dolgozó pedagógusok személyiséget, nevelési elveit. A berendezési tárgyak, eszközök igazodnak a gyermekek életkorához, jól szolgálják személyiségük teljes körű fejlődését, fejlesztését, alátámasztják a pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelveket figyelembe véve a baleset védelemre, egészségmegőrzésre vonatkozó előírásokat. Rendelkezünk só szobával, amely az egészségre nevelés szempontjából fontos szerepet tölt be. Rendszeresen igénybe vesszük olyan esetekben, amikor az időjárásból kifolyólag (eső, szmog, hőségriadó) nem tudunk az udvaron tevékenykedni, vagy amikor a csoportban nagyarányú légúti megbetegedéseket tapasztalunk. Fontos tevékenységek helyszíne a fejlesztő szoba. Itt tart a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa heti egy alkalommal négy órában képességfejlesztő és tehetséggondozó foglalkozásokat. Szintén itt valósul meg az utazó gyógypedagógus fejlesztő tevékenysége. A pedagógusok is gyakran végeznek ebben a szobában iskolaérettségi vizsgálatot, esetenként pedig fogadóórák helyszínéül szolgál. Rendelkezünk tükrös szobával, amely a hetente egy alkalommal megvalósuló logopédiai fejlesztést támogatja. A többi önkormányzati intézményhez hasonlóan a gyermekek étkeztetéséről a Cívis Hungast Kft. gondoskodik. Nagy örömünkre szolgál, hogy a csoportszobáink az elmúlt években folyamatosan szépültek, megújultak. Minden csoportszoba laminált padló burkolatot kapott. 2018 novemberében kezdődött meg intézményünk energetikai felújítása, melynek során nyílászáróinkat hőszigeteltre cserélték. Megtörtént a tető és a falak hőszigetelése, az épület külső színezése. Belső szellőztető rendszert építettek ki. A csoportszobákban a régi világító testek helyére energiatakarékos led lámpák kerültek. 

A két intézmény a székhely által megalkotott Napról, napra, néphagyomány, természetes műveltség Pedagógiai Program szerint működik, melynek célja a néphagyományok, népi kultúra, népi kismesterségek átörökítése a gyermekek számára a mindennapi tevékenységek által, valamit ezek felhasználása a gyermeki személyiség teljes körű kibontakoztatására. Biztosítani kívánjuk a sokszínűség örömét, a tevékenységek választhatóságát, a szabad önkifejezés lehetőségét, valamint, hogy a gyermekek mindennapjait áthassa az élet- és természet közeliség. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségmegőrzésre, a környezetvédelemre, és törekszünk ezeket beépíteni a gyermeki személyiségbe is. Pedagógiai programunk alapelveit, célkitűzéseit változatos tevékenységeken, óvodai- és családi rendezvényeken keresztül kívánjuk megvalósítani pl.: szüret, szüreti főzés a szülőkkel, őszi alkotóhét, meseszőnyeg bábelőadás, hangszerbemutató, egészség hét, szivárvány hét, Márton napi hagyományok, Mikulás, Lucázás, mézeskalács sütés, adventi gyertyagyújtás, farsang, Gergely-járás, csobogó napok, húsvét, majális, kihívás napja, csoportos kirándulások, jeles napok és zöld betűs ünnepek stb. Nevelőtestületünket sokoldalú, vidám, együttműködő pedagógusok alkotják, akik személyiségükhöz igazodó sajátos arculatot alakítanak ki a csoportjukban, de a közös tervek megvalósítása érdekében képesek az együttgondolkodásra, egymás segítésére. Pedagógusaink jól tájékozottak, törekednek ismereteik folyamatos megújítására továbbképzések és szakmai találkozók keretében. Nyitottak vagyunk az innovációs ötletek iránt, ugyanakkor őrizzük, ápoljuk hagyományainkat. Intézményünkben öt munkaközösség működik. Ezek közül három (Egészséges életmódra nevelés és mozgás, Környezet és természetvédelmi, illetve Vizuális és kézműves munkaközösség) a székhelyen, kettő (Egészség- és környezeti nevelés, valamint a Művészeti munkaközösség) a tagintézményben látja el feladatait. A munkaközösségek egymással szorosan együttműködve tevékenykednek. A székhelyen és a tagintézményben dolgozók jó viszonyt ápolnak egymással, folyamatosan tartják a kapcsolatot, részt vesznek egymás rendezvényein. Fontosak számunkra a külső kapcsolatok ápolása. Legfontosabb partnereink a szülők, hiszen a gyermekek személyiségének teljes körű kibontakoztatása, készségeik, képességeik eredményes fejlesztése csak velük való szoros együttműködéssel valósítható meg. Segítő odaadással fordulunk feléjük, és igyekszünk megtalálni problémáikra a legoptimálisabb megoldást. Havi rendszerességgel biztosítunk lehetőséget arra, hogy tájékozódjanak gyermekük óvodai életével kapcsolatban fogadóóra keretében. Évente legalább két alkalommal szülői értekezletet tartunk, ahol az adott gyermekközösség egészét érintő aktualitásokat beszéljük meg. Ezt a jó kapcsolatot az óvodai élet keretein belül és kívül szervezett családi programok, találkozók által igyekszünk kialakítani és fenntartani. Ilyen állandó programjaink az őszi alkotó hét, szüreti főzés a szülőkkel, közös adventi ünnepség, majális, szalonnasütés. Szoros kapcsolatot ápolunk az épületen belül található Újkerti Könyvtárral és az Újkerti Közösségi Házzal. Csoportunk minden tagja könyvtári tag. Jeles napok, ünnepek alkalmával rendszeresen ellátogatunk a könyvtárba, vagy a közösségi házba, hogy színes, interaktív foglakozásokon vegyünk részt, kiállításokat tekinthessünk meg. 

Óvodánkban 5 képességfejlesztő, tehetséggondozó műhely működik: báb, kreatív műhely, gyermektorna, prevenciós torna és néptánc. Óvodánkat, a tehetséggondozó műhelyeink működését, gyermekprogramjainkat, eszközeink bővítését a Segít-Ő Alapítvány támogatja. Azon munkálkodunk, hogy a gyermekek számára megteremtsük azt a tündérkertet, aminek Vitéz Ferenc nevezte óvodánkat sok-sok évvel ezelőtt.

"Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kertecske. Ez a kis kert egy lakótelep kellős közepén rejtőzött. Tündérek és varázslók, jótékony kis manók, furfangos legények és pöttöm királykisasszonyok népesítették be a kertet. A gyanútlan járó-kelők csak egy óvodát láttak, mikor elhaladtak mellette. Nem vették észre, hogy egy tündérkert növekedett erre az évek során."/Vitéz Ferenc: Csillagének, Néző Pont,Vitéz Ferenc irodalmi és művészeti folyóirata,58. kötet 38. megjelenés,Kapitális Kft., Debrecen, 2013./

Hagyományaink

ÉVSZAKOKRA ÉPÜLŐ HAGYOMÁNYAINK

Az óvodai nevelőmunkánk vezérfonalát a reformpedagógiai attitűdhöz közelítő, személyiségközpontú pedagógia gondolata határozza meg.

Pedagógiánk a természetes élethelyzetekben, a sokszínűség örömét, a tevékenységek választhatóságát, a szabad önkifejezés lehetőségét kínálja a gyerekeknek.

Tudatosan építünk a gyermeki aktivitásra, alkotásra. Arra törekszünk, hogy minden gyermeket eljuttassunk önmaga képességeinek maximumára.

Természet-, és életközeli munkálkodás, alkotás, szabad önkifejezés, az életszervezési technikák hatják át óvodai életünket.

Ezek megfelelő alapot és változatos lehetőséget biztosítanak a játékhoz, munkához, tevékenykedéshez, alkotáshoz. "Óvodai nevelésünk alapvető eszközei, módszerei, gyökere és táptalaja." Ennek megfelelően szervezzük az óvodai csoportjaink életét, bővítjük az eszközeinket, természetesen mindig szem előtt tartva a gyermekek harmonikus fejlődését és kihasználva a környezetünk adta lehetőségeinket.

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEINK

Az óvodai rendezvényeink, hagyományaink az évszakok körforgásához, eseményeihez kapcsolódik, jelentős alkalmak az óvodás gyermekek életében. Megerősítik a hagyományokat, a közös élmény erejével fokozzák a gyerekek közösséghez tartozását.

Az ünnepeket is tevékeny várakozás előzi meg, amelyre közösen készülünk a gyermekekkel. Az együttjátszás, az együttmunkálkodás, a tervezgetés örömtelivé, izgalmassá teszi a várakozás időszakát.

Óvodánkban azokat a hagyományokat ápoljuk, amelyek a gyermekek életéhez közel állnak, illetve, amelyek révén népünk kultúráját tovább tudjuk adni gyermekeinknek.

A néphagyományok ápolása nevelőmunkánk része, megjelenik az óvodai csoportjaink mindennapi életében, különböző tevékenységformákban: népmesék, népi rigmusok, találós kérdések, népi énekes játékok, népdalok, kézműves tevékenységek.

Éves programjaink:

 • Szüreti mulatság, óvodások néptánc bemutatója, főzés közösen a szülőkkel
 • Takarítási világnap
 • Őszi alkotóhét, kiállítás az óvoda udvarán
 • Zenei világnap megünneplése (közös éneklés, táncolás, külső előadók meghívása, hangszerkészítés)
 • Állatok világnapja
 • Szivárvány hét
 • Márton napi hagyományok
 • Egészség hét
 • Mikulás nap: az óvodapedagógusok dramatizálása, bábozása
 • Luca napi köszöntő
 • Mézeskalács sütés a csoportokban
 • Adventi ünnepség
 • Madárkarácsony
 • Nyílt napok leendő kiscsoportosok számára
 • Farsangi mulatság
 • Télűző, tavaszköszöntő
 • Gergely-járás
 • Március 15.
 • A Mazsola bábcsoport Városi és Megyei Bábfórumon való részvétele
 • Csobogó napok a Víz világnapja tükrében
 • Húsvét
 • Tavaszi alkotóhét
 • Bolygónk hete - Föld napja
 • Majális
 • Anyák napja
 • Madarak, fák napja
 • Kihívás napja
 • Óvodai évzáró ünnepség
 • Gyermekhét
 • Csoportos kirándulások
 • Környezetvédelmi világnap
 • Ballagás: nagycsoportosok búcsúztatása az óvodától

Időszakos programjaink:

 • Szalonnasütés az óvoda udvarán a szülőkkel közösen a csoportok szervezésében,
 • A gyermekek születés- és névnapjainak megünneplése,
 • Időszakos mozi, bábszínház látogatás, a város időseinek köszöntése,
 • Rajz-, vers-, és mesemondó versenyeken való részvétel.